Atesty (świadectwa) wystawiane dla wyrobów złącznych (EN 10204)

Atesty (świadectwa) wystawiane dla wyrobów złącznych

EN 10204Rodzaj Nazwa dokumentu kontroli w językach Treść dokumentu Dokument potwierdza
polskim angielskim niemieckim francuskim
2.1 Deklaracja zgodności z zamówieniem Declaration of compliance with the order Werks bescheinigung Attestation de conformite a la commande Stwierdzenie zgodności z zamówieniem Wytwórca
2.2 Atest Test report Werkszeugnis Reeve de controle Stwierdzenie zgodności z zamówieniem z podaniem wyników badań kontroli wewnętrznej Wytwórca
3.1 Świadectwo odbioru3.1 Inspection certificate 3.1 Abnahme-prufzeugnis 3.1 Certificat de Reception 3.1 Stwierdzenie zgodności z zamówieniem z podaniem wyników badań kontroli odbiorczej Upoważniony przedstawiciel kontroli wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego
3.2 Świadectwo odbioru 3.2 Inspection certificate 3.2 Abnahme prufzeugnis 3.2 Certificat de Reception 3.2 Stwierdzenie o zgodności z zamówieniem z podaniem wyników badań kontroli odbiorczej Upoważniony przedstawiciel kontroli wytwórcy, niezależny od wydziału produkcyjnego i upoważniony przedstawiciel kontroli zamawiającego lub inspektor określony w przepisach urzędowych.