Popularne powierzchniowe powłoki antykorozyjne

Popularne powłoki antykorozyjne

Znane antykorozyjne powłoki powierzchniowe dla śrub można podzielić na:

 1. Powłoki metaliczne:
  – elektrolityczne np. cynk, miedź, cyna, srebro i chrom
  – nieelektrolityczne: DACROMET, DELTA TONE, CYNKOWANIE OGNIOWE
  – Mechaniczne
 2. Powłoki niemetaliczne 
  – czernienie termiczne
  – oksydowanie
  – fosforanowanie
 3. Powłoki organiczne
  – Organiczne warstwy ochronne antykorozyjne jak Delta – Seal, Deltacoll, Poly-Seal i KTL (katodowe lakierowanie zanurzeniowe).
 4. Powłoki warstwowe
  – Pokrywanie antykorozyjnymi warstwami organicznymi powłok metalicznych. Powstają np. tzw. systemy warstw DUPLEX. Podnoszą one znacznie odporność antykorozyjną.

 

Powłoki metaliczne elektrolityczne

Metoda polegająca na tym, że powłoka metalowa np. cynkowa, osadza się katodowo z elektrolitu na częściach przewodzących np. śrubach. Powłoki galwaniczne śrub nanosi się zazwyczaj w bębnach. Grubość powłoki od 3 mikronów. Wadą tego procesu jest powstawanie wodoru w trakcie powlekania i powstanie kruchości wodorowej w wyrobach śrubowych od kl. 10.9 (opisane w pkt. 7).

Powłoki metaliczne nieelektrolityczne – Dacromet, Delta-Tone

Cynkowe powłoki płytkowe w metodach Dacromet, Delta-Tone osadzane nieelektrolitycznie nanoszone są metodą wirowo-zanurzeniową. Płytki cynkowe i aluminiowe połączone nieorganicznie na bazie chromu lub tytanu osadzane są na powierzchni stali w temp. 200-300C. Grubość tych powłok od 4 mikronów.

Zalety:

 1. brak powstawania wodoru podczas procesu cynkowania nieelektrolitycznego to brak kruchości wodorowej w wyrobach śrubowych od kl. 10.9.
 2. zdecydowanie wyższa odporność antykorozyjna tych powłok w porównaniu do powłok galwanicznych. Badanie antykorozyjne w mgle solnej (DIN 50021, PN-EN ISO 4042).

Powłoki metaliczne nieelektrolityczne – cynkowanie ogniowe

Cynkowanie ogniowe jest to metoda zanurzeniowa w roztopionym cynku o temp. 450 – 500C. Zanurzone wyroby śrubowe reagują z cynkiem w wyniku tego powstaje szaro-matowa powłoka ochronna o grubości min. 40 mikronów. Aby gwint śruby miał wymiar nominalny należy przed cynkowaniem dodatkowo naciąć gwint o wymiar grubości powłoki (ok. 40 mikronów).

Powłoki metaliczne mechaniczne

Powłoki mechaniczne uzyskujemy metodą wirową . Płatki cynku przy uderzeniu wbijają się w powierzchnię stali tworząc warstwę ochronną o grubości 6 – 10 mikronów. Zaletą jest nie powstawanie “kruchości wodorowej” i możliwość stosowania tej metody do wyrobów śrubowych i złącznych o wytrzymałości 1000N/mm2, oraz do elementów sprężynujących.

Powłoki niemetaliczne

 • Czernienie termiczne
  Jest to nieorganiczna powłoka. Powstaje podczas hartowania np. śrub w specjalnych emulsjach olejowych.
 • Oksydowanie
  Proces nieorganiczny, metoda zanurzeniowa we wrzącym roztworze alkaliczno-utleniającym. Na powierzchni powstaje ścisła przylegająca warstwa tlenku-żelaza.
 • Fosforanowanie
  Metoda zanurzeniowa w kwaśnych roztworach zawierających fosfor.Odporność antykorozyjna powłok nieorganicznych jest słaba.