Właściwości chemiczne, mechaniczne i fizyczne śrub

Własności chemiczne śrub

Klasa własności Materiał i obróbka Skład chemiczny
(analiza kontrolna) 
% (m/m)
Temperatura dopuszczalna
C P S B °C
min max max max max min
3.6 Stal węglowa  0,20  0,05  0,06  0,003
4.6  0,55  0,05  0,06  0,003
4.8
5.6 0,13  0,55 0,05 0,06 0,003 425
5.8  0,55  0,05  0,06
6.8
8.8  Stal węglowa z dodatkami stopowymi
(np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana
 0,15  0,40  0,035  0,035  0,003 425
 Stal węglowa hartowana i odpuszczana  0,25  0,55  0,035  0,035
9.8 Stal węglowa z dodatkami stopowymi
(np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana
 0,15  0,35 0,035 0,035 0,003 425
 Stal węglowa hartowana i odpuszczana  0,25  0,55  0,035  0,035
 10.9 Stal węglowa z dodatkami stopowymi
(np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana
 0,15  0,35  0,035  0,035  0,003  340
10.9  Stal węglowa hartowana i odpuszczana  0,25  0,55  0,035  0,035  0,003  425
 Stal węglowa z dodatkami stopowymi
(np.: B, Mn lub Cr) hartowana i odpuszczana
 0,20  0,55  0,035 0,035
Stal węglowa hartowana i odpuszczana  0,20  0,55 0,035 0,035
12.9 Stal węglowa hartowana i odpuszczana 0,28 0,50 0,035 0,035 0,003 380

Własności mechaniczne i fizyczne śrub

Własności mechaniczne i fizyczne Klasy własności
3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
d ≤ 16
mm
d > 16
mm
Nominalna wytrzymałość na
rozciąganie, R m, min
N/mm2 300 400 500 600 800 800 900 1000 1200
Minimalna wytrzymałość na
rozciąganie, R m, min
N/mm2 330 400 420 500 520 600 800 800 900 1040 1220
Twardość wg Vickersa
F ≥ 98 N
min 95 120 130 155 160 190 250 255 290 320 385
max 200  250 320 335 360 380 435
Twardość wg Brinella, HB
F = 30 D2
min 90 114 124 147 152 181 238 242 276 304 366
max 209 238 242 276 342 361 414
Twardość wg Rockwella, HR min  HRB 52 67 71 79 82 89
 HRC 22 23 28 32 39
max HRB 95,0 99,5
HRC 32 34 37 39 44
Twardość powierzchni, HV 0,3 max
Dolna granica plastyczności,
R eL , N/mm2
nom 180 240 320 300 400 480
min 190 240 340 300 420 480
Umowna granica plastyczności,
R p 0,2 , N/mm2
nom  – 640 640 720 900 1080
min  – 640 640 720 940 1100