Własności mechaniczne nakrętek zwykłych

Gwint
Klasa własności
5 6 8
Większy
niż
Mniejszy
lub
równy
niż
Naprę-
żanie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka Naprę-
żanie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka Naprę-
żanie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka Naprę-
żanie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka
min max Stan Rodzaj min max Stan Rodzaj min max Stan Rodzaj min max Stan Rodzaj
M4 520 130 302 NQT 1 600 150 302 NQT 1 800 180 303 NQT 1
M4 M7 580 670 855 200
M7 M10 590 680 870
M10 M16 610 700 880
M16 M39 630 146 720 170 920 233 353 QT 890 180 302 NQT 2

Gwint Klasa własności
9 10 12
Większy
niż
Mniejszy
lub
równy
niż
Naprę-
żanie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka Naprę-
żanie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka Naprę-
żanie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka Napręż-
anie
pod
obciąże-
niem
próbnym
Sp
N/mm2
Twardość
Vickersa
HV
Nakrętka
min max Stan Rodzaj min max Stan Rodzaj min max Stan Rodzaj min max Stan Rodzaj
M4  900 170 302 NQT 2  1040 272 353 QT 1 1140 295 353 QT 1 1150 272 353 QT 2
 M4 M7  915 188  1040 1140 1150
 M7 M10  940  1040 1140 1160
 M10 M16  950  1050 1170 1190
 M16 M39  920  1050 1200